1.     Apmeklējuma kartiņas uz administratora galda vienmēr jāatstāj pirms nodarbības. Ja kartiņa ir aizmirsta vai pazaudēta, vai kartiņa vēl nav izsniegta, jo neesat veikuši samaksu par nodarbībām - administrators par to ir jāinformē pirms nodarbības.

2.      Samaksu par nodarbībām ir iespējams veikt skaidrā naudā Studijā vai ar pārskaitījumu uz Studijas kontu. Ja nepieciešams rēķins samaksas veikšanai, par to lūgums informēt administratoru.

3.    Ikvienā abonementā ir iekļauta tikai viena profesionālā nodarbība nedēļā + fiziskās un defilē nodarbības, kuru daudzums atkarīgs no izvēlētā abonementa.

4.   Studijas abonements ir derīgs uz tajā norādīto laika periodu un norādīto reižu skaitu! Sekojiet tam un savu nodarbību apmeklējumam! Cieniet mūsu darbu un patvaļīgi neizdomājiet citus derīguma termiņus! Studija piedāvā brīvu apmeklējuma režīmu – ja kādu nedēļu sanāk atnākt retāk, tad kompensējiet to ar cītīgāku apmeklējumu nākamajā nedēļā.

5.     Studijas abonementi netiek pagarināti. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ kādu nedēļu nevarat apmeklēt apmaksāto nodarbību skaitu, tad jūs varat apmeklēt vairāk nodarbības citās nedēļās. Ja laicīgi zināt, ka kādu mēnesi mazāk varēsiet apmeklēt nodarbības, varat iegādāties abonementu mazākam skaitam nodarbību.

6.      Studijas abonementi tiek pagarināti slimības gadījumā, ja tā ir ilgāka par 14 dienām (obligāti uzrādot ārsta zīmi). Neapmeklēto nodarbību maksa tiek atrēķināta no nākamā mēneša abonementa. Atbrīvojums no sporta, pēc slimošanas, netiek uzskatīts par attaisnojumu abonementa pagarināšanai – Studijā ir iespēja apmeklēt defilē nodarbības, vai tās slodzes vingrošanu, kas pielīdzināma ārstnieciskai vingrošanai – plastika, stājas korekcija.

7.       Virsdrēbes un ielas apavus novelkam un atstājam gaitenī. Ģērbtuvē un zālē neiet ar ielas apaviem!

8.    Visas Studijā aizmirstās, atstātās mantas gaida savu īpašnieku vienu mēnesi, pēc tam tās tiek iznīcinātas vai nodotas labdarībai. Pēc iespējas ātrāk ziņojiet, ja esat aizmirsuši kādu mantu Studijā - ja tā tiks atrasta, tad tiks uzraudzīta līdz atnāksiet tai pakaļ.

 9.     Ja apzināti atstājat Studijā savus apavus uz tiem obligāti jābūt uzrakstītam vārdam un uzvārdam, pretējā gadījumā tie tiks uzskatīti par aizmirstiem. Studija nepieskata Jūsu atstātās/aizmirstās mantas (arī apzināti atstātās), tāpēc tās iespējams „aizņemsies” citas Studijas audzēknes.

 10.    Lūgums gaitenī neatstāt vērtīgas mantas – somas, makus! Vērtīgās mantas vēlams nodarbību laikā ieslēgt skapīšos. Skapīšu atslēgas prasīt administratoram.

 

Visus citus neskaidros jautājumus iespējams noskaidrot pie Studijas darbiniekiem!


 .