Lai sniegtu vairāk iespēju Studijas audzēknēm pielietot nodarbībās apgūtas zināšanas un prasmes, lai pilnveidotos un uzsāktu veidot modeles karjeras Studija sadarbībā ar saviem partneriem piedāvā savām audzēknēm vairākas iespējas.


 .