GUNA GEIKINA

Guna Geikina - Dr.psych, klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) terapeits. Strādā kā klīniskais psihologs un psihoterapeits gan individuāli, gan grupās. Darbā izmanto kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeju, shēmu terapiju un apzinātības praksi. Strādā ar pusaudžiem un jauniešiem pašvērtējuma, attiecību un ar mācību stresu saistītās krīzēs. Darbojas ar bērniem un konsultē vecākus. Konsultē saistībā ar nomāktību, trauksmi, dažāda veida bailēm, attiecību sarežģījumiem, pazeminātu pašvērtējumu u.c. grūtībām. Regulāri papildina zināšanas starptautiskās konferencēs un darba grupās.