1.    Samaksu par nodarbībām ir iespējams veikt ar pārskaitījumu uz Studijas kontu. Ja nepieciešams rēķins samaksas veikšanai, par to lūgums informēt Studiju.

2.    Mēneša maksājumi jāveic līdz katra mēneša 16 datumam!  Lūdzu cieniet mūsu darbu un patvaļīgi neizdomājiet citus maksājumu termiņus! 

3.    Studija neaprēķina un nepiešķir atlaides ne slimības, ne citas audzēkņa prombūtnes gadījumā. Saskaņojot ar Studiju, ir iespēja kompensēt izlaistās nodarbības pie citas grupas vai pie modeļu akadēmijas.

4.    Ļoti ilgstošas slimības (atrašanās slimnīcā) vai nopietnas un ilgstošas traumas, kas neļauj apmeklēt nodarbības, gadījumā - Studija aprēķina atlaidi. Šādos gadījumos lūdzu savlaicīgi informēt Studiju.

5.    Virsdrēbes un ielas apavus novelkam un atstājam gaitenī. Ģērbtuvē un zālē neiet ar ielas apaviem!

6.    Visas Studijā aizmirstās, atstātās mantas gaida savu īpašnieku vienu mēnesi, pēc tam tās tiek iznīcinātas vai nodotas labdarībai. Pēc iespējas ātrāk ziņojiet, ja esat aizmirsuši kādu mantu Studijā - ja tā tiks atrasta, tad tiks uzraudzīta līdz atnāksiet tai pakaļ.

7.    Studija nepieskata Jūsu atstātās/aizmirstās mantas (arī apzināti atstātās), tāpēc tās iespējams „aizņemsies” citas Studijas audzēknes.